Gezinsopname

Waarom is de gezinsopname in Frankrijk?

 

Als jullie als gezin de keuze maken om een gezinsopname te doen, zetten jullie een eerste stap naar een gezamenlijke verandering.

Je stapt met het hele gezin uit je vertrouwde omgeving en je gaat naar Frankrijk, een onbekende omgeving. Bij ons is er heel veel ruimte en tijd om de volledige focus te leggen op verandering, verbetering, samenwerking en individuele processen.

De rust en ruimte die de omgeving hier uitstralen, helpen jullie om aan de slag te gaan met jezelf en elkaar.

Wat gebeurt er daarna?

 

Na vijf dagen intensieve begeleiding is het tijd om naar huis te gaan. Oude patronen komen misschien weer naar boven en de bezigheden van alledag zorgen er soms voor dat je vergeet wat je geleerd hebt. Dat kan confronterend en spannend zijn. Om jullie daar bij te helpen bieden we ongeveer 5 maanden nazorg. We komen bij jullie thuis. We ondersteunen het hele gezin bij het proces dat in Frankrijk in gang is gezet en helpen je om dit in Nederland voort te zetten.

Wat is het programma?

 

Elk gezin is uniek, ieder mens is uniek.

Het programma ligt dan ook niet vast maar wordt afgestemd op de behoefte en de hulpvraag van het gezin. We kijken en luisteren heel goed en spelen in op wat er gebeurt tussen de gezinsleden.

Het doel van het programma is dat we je bewust maken van je eigen gedrag en inzicht geven in de onderlinge communicatie. We bieden handvatten om dit gedrag te veranderen.

Het programma biedt een aantal vaste onderdelen zoals het gezinsgesprek en het filmen van het ontbijt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contactformulier voor gezin

 

Wil je meer informatie over gezinsopname neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.

 

Elke verandering is een verdienste van jezelf

Wat is het aanbod?

 

Mereo biedt kortdurende gezinsopnames van 5 dagen in de Morvan in Frankrijk. Het hele gezin komt naar een omgeving waar voldoende rust en ruimte is om de volledige focus op zichzelf te laten leggen. Er is dagelijks begeleiding die er op gericht is om de ingesleten patronen en mechanismen zichtbaar te maken. Deze ontdekte patronen worden met het gezin besproken en tegelijkertijd wordt er gewerkt aan het doorbreken van deze patronen en het eigen maken van nieuw gedrag.

Wie komt er in aanmerking voor gezinsopname?

 

Elk gezin met opvoedingsvragen komt in aanmerking voor een gezinsopname. Er is voor ons geen "zwaar of licht" gezin. We bieden begeleiding aan alle gezinsvormen. Wij vinden dat elk gezin het verdient om de tijd en aandacht te krijgen om het gezin tot een stabiele en veilige plek te maken. Hoe groot of hoe klein je opvoedingsvraag ook is, je bent welkom bij ons.

 

In principe zijn er daarom maar twee sitiuaties waar wij geen gezinsopname kunnen bieden.

1. gezinnen waarbij de enige opvoeder ernstige psychiatrische problemen heeft die niet onder controle zijn.

2. gezinnen waarbij de enige opvoeder ernstige problemen met verslaving heeft die niet onder controle zijn.

“Naast de theorie en opdrachten, was er voldoende tijd om zelf situaties te oefenen en was er voldoende ruimte om als gezin te kunnen ontspannen.” - ouders

U kunt op het filmpje zien hoe mooi het gebied is waar Les Plats ligt.

Wat kun je bereiken in vijf dagen?

 

Wij begrijpen dat het moeilijk is om er op te durven vertrouwen dat een begeleiding van vijf dagen kan helpen bij veranderingen in het gezin.

Wij zetten een proces in gang waarbij ieder gezinslid het eigen gedrag en eigen verantwoordelijkheden gaat onderzoeken. Door het aangaan van dit proces ontstaat er bewustwording en inzicht.

Door bewustwording, inzicht, zelfreflectie en de bereidheid om te oefenen in het veranderen van je eigen gedrag, kun je in vijf dagen veel bereiken.

 

Hoe mooi is het als ieder zijn eigen verantwoordelijkheid neemt voor de verandering van het eigen gedrag en daarmee positieve invloed heeft op het hele gezin?

 

"De afgelopen 5 dagen is ons meer geleerd dan de afgelopen 3 jaar door andere instanties.

Zeker aan te raden voor gezinnen die ook problemen ervaren met de opvoeding van de kinderen." - ouders

 

Waarom worden er video-opnames gebruikt?

 

De eerste dag beginnen we met het filmen van het ontbijt. Deze beelden bespreken we gezamenlijk. We maken het gedrag en de onderliggende patronen zichtbaar aan de hand van wat we zien. Door het zien van je eigen gedrag en houding word je je bewust van jouw aandeel. Door deze bewustwording leren we je een eigen inbreng in het gezin te geven en te herkennen wat jullie van elkaar nodig hebben.

Gedurende de week maken we meerdere opnames*.

 

*Alle opnames die worden gemaakt krijgen jullie mee voor thuis en worden door ons vernietigd. We delen ze met niemand anders. Er hangen geen vaste camera’s in het huis.

 

“We kregen veel zelf-inzicht waardoor we vanuit onszelf al veel kunnen bereiken door zelf naar ons gedrag te kijken en daardoor betere ouders voor onze kinderen kunnen zijn.” - ouders

Hoe regel ik een gezinsopname?

 

Er zijn veel verschillende mogelijkheden en procedures om een gezinsopname aan te vragen.

Elke situatie is anders en daarom begeleiden we je bij de aanvraag van een gezinsopname bij Mereo in Frankrijk. Neem contact met ons op via het contactformulier onder aan deze pagina zodat wij je op de juiste manier kunnen begeleiden.

 

Praktische informatie

 

Voordat je naar ons toe komt in Frankrijk is het handig om een aantal zaken te weten. Wij hebben wat praktische infomatie voor je verzameld op deze pagina.

"Het is echt leuk om het kind actief te betrekken door hem overal over mee te laten denken. Hem betrekken in een gesprek door middel van vragen te stellen." - ouders