Langdurige jongerenbegeleiding

Elke verandering is een verdienste van jezelf

Langdurige jongerenbegeleiding

 

Mereo biedt langdurige trajecten aan jongeren die niet meer thuis kunnen wonen maar nog wel hun eigen identiteitsontwikkeling moeten doormaken.

 

Deze jongeren wonen in een huis met vaste begeleiders. Ze doen mee aan de dagelijkse huishoudelijke taken. Iedere jongere heeft een dagbesteding. Deze dagbesteding vindt in eerste instantie plaats op het terrein. Dagbesteding buiten het terrein is mogelijk als de jongere in staat is om zelf de juiste keuzes te maken. Zolang de jongere nog niet in staat is om zijn gedrag zelf te reguleren, mag hij/zij niet van het terrein af zonder begeleiding.

De individuele benadering voor jongeren is er op gericht om de jongere te leren wie hij zelf is. De jongere krijgt inzicht in de gevolgen van het eigen handelen: elke keuze heeft immers een gevolg. We voeren een “ lik op stuk” beleid. Dit betekent dat, zodra er iets gebeurt, de jongere wordt begeleid om zich bewust te worden van zijn/haar gedrag, de bijbehorende gevolgen en mogelijke oplossingen. Bovenal wordt er geleerd om te gaan reflecteren op het eigen gedrag. De jongere leert zijn eigen problemen op te lossen en voorkomen. Hij/zij leert zelfstandig keuzes te maken.

 

We isoleren de jongeren voor de eerste paar maanden enigszins van hun oude leven. Er worden afspraken gemaakt met de jongeren. Een van de afspraken die wordt gemaakt is dat hij de eerste drie maanden geen mobiel en internet tot zijn beschikking heeft. Daarnaast is contact met vrienden niet toegestaan. De jongere wordt daardoor eerder met zichzelf en zijn gedrag geconfronteerd. Hij krijgt de gelegenheid om op regelmatige basis te bellen met zijn/haar ouder(s).

 

De jongere kan hier een schoolprogramma volgen. Dit is mogelijk aan de hand van schoolmateriaal dat uit Nederland is meegenomen. Ouder(s) mogen één keer per drie maanden langs komen voor drie dagen om hun kind te bezoeken. Er is een slaapkamer voor ouder(s) beschikbaar. Elke maand wordt er een rapport gemaakt voor de ouder(s) en betrokken hulpverleners.

 

Jongeren die in Frankrijk verblijven vertellen graag hun eigen verhaal. Kijk hier voor hun vlog.

 

https://www.youtube.com/watch?v=pEe46uft3I4

Voor wie?

 

"Niet een hand vol maar een land vol”

Deze uitspraak deed een gezinsvoogd over jongeren die niet meer thuis kunnen wonen maar ook niet in aanmerking komen voor een plaatsing in een groep of gesloten plaatsing.

Veel jongeren boven de 15 jaar vallen tussen de wal en het schip. Hun gedrag vraagt om een sterke aansturing die ouders niet kunnen bieden. Een plaatsing in een groep is niet bevorderlijk voor hun individuele ontwikkeling en groei. Veelal zijn het jongeren die niet in staat zijn om goede keuzes te maken voor zichzelf en blindelings de mening van de groep volgen.

Mereo heeft een traject voor maximaal vijf van deze jongeren, in de leeftijd van 15 tot en met 23 jaar, wat zo lang kan duren als nodig is.

 

Jongeren met een ernstige psychiatrische problematiek of ernstige verslavingsprobelematiek die niet onder controle zijn kunnen wij niet begeleiden.

Waarom in Frankrijk?

 

Veel jongeren hebben contact met "foute" vrienden, zijn erg beïnvloedbaar en hebben regelmatig of veelvuldig middelen gebruikt. In Nederland is het risico te groot dat ze toch terugvallen in hun oude gedrag of in aanraking komen met jongeren die hen weer terug trekken in hun oude leefwereld.

Het huis waar de jongeren in Frankrijk worden begeleid ligt vrij geïsoleerd. Er zijn constant begeleiders aanwezig en de jongeren worden vrijwel de hele dag gezien of gehoord. Ze worden geconfronteerd met hun eigen gedrag door onder andere gesprekken met de begeleiders.

Op het terrein is het verboden om drugs te gebruiken. Het is vrijwel niet mogelijk om hier drugs of alcohol te krijgen en te gebruiken. Alcohol is voor de jongeren niet toegestaan.

 

We hebben plaats voor maximaal vijf jongeren. Ze mogen niet jonger zijn dan 15 jaar omdat de Franse wet niet toestaat om jongeren onder de 15 jaar die uit het buitenland komen, in Frankrijk in een traject te plaatsen.

"Door de vaste structuur, regelmaat en duidelijke afspraken kreeg ik rust en plezier in het werk." - jongere

Terugkeer naar Nederland

 

De jongere kan naar Nederland als blijkt dat hij in staat is om zelf keuzes te maken die goed voor hem/haar zijn, ondanks de (onbewuste) druk van vrienden of ouders.

Voordat de jongere definitief naar Nederland gaat, heeft er een verloftraject plaatsgevonden.

Dit traject wordt langzaam opgebouwd met steeds langere verblijven in Nederland.

Mocht het zo zijn dat de jongere niet meer naar huis kan, dan wordt er in overleg met ouders en de zorginstelling gekeken naar een vervolgplaatsing. We hopen dat de jongere zo in staat is om zelfstandig te kunnen leven dat hij/zij onder begeleiding naar een zelfstandig woontraject kan.

Gedurende de begeleiding blijft er regelmatig overleg met de betrokken hulpverleners en ouders zodat de beslissing voor terugkeer met elkaar genomen kan worden.

"Door te werken in de werkplaats leerde ik dat kleine klusjes onderdeel kunnen zijn van een groter geheel. Petra hielp mij inzien dat elke stap die ik zet om vooruit te komen onderdeel is van een groter groeiproces." - jongere

"Na 10 maanden ging ik voor het eerst een weekend terug naar Nederland. Opeens zag ik hoeveel ik veranderd was maar ook dat ik nog niet klaar was om definief terug te gaan. Ik was blij dat ik nog tijd kreeg om in Frankrijk te leren zodat ik uiteindelijk een stabiel en zelfstandig leven kan leiden in Nederland " - jongere