Scheiding en omgang

Elke verandering is een verdienste van jezelf

Begeleiding bij scheiding

 

Mereo biedt zorg aan gezinnen in echtscheidingssituaties. Van zichzelf hebben echtscheidingen een enorme invloed op de levens van mensen. Wanneer er kinderen bij betrokken zijn, neemt de impact voor iedereen toe. Ouders komen voor een ingewikkelde uitdaging te staan: ze zijn geen partners meer van elkaar maar nog wel gezamenlijk de ouders van de kinderen. Dat vraagt uitzonderlijk goede samenwerking, juist in een periode waarin samenwerking extra moeilijk is.

En dan gaat het ook nog eens over datgene wat je het meest dierbaar is: je kind(eren).

Onder die omstandigheden kunnen echtscheidingen uitgroeien tot een hardnekkige strijd. Een strijd die erover gaat wie er het best voor de kinderen kan zorgen - en dat is meestal niet de ex-partner. Van die strijd wordt iedereen de dupe, meestal in de eerste plaats het kind. Vaak wordt de strijd gevoerd door middel van beschuldigingen en bewijzen dat de ene ouder het beter (of juist slechter) doet dan de andere. Veel ouders hebben niet door dat juist die beschuldigingen zo beschadigend zijn voor het kind. Het leidt alleen maar af van wat echt belangrijk is: zorgen dat je zelf doet wat nodig is om het kind een goede opvoeding te geven.

De werkwijze van Mereo is heel geschikt voor echtscheiding-situaties. De methodiek zorgt ervoor dat het nooit over de 'schuldvraag' gaat. Zodra de schuld minder aandacht krijgt, is er minder voeding voor strijd. Mereo spreekt ouders aan op hun gezamenlijke rol als ouders en de manier waarop ze samen een positieve invloed op het kind kunnen hebben. Je bent tenslotte de rest van je leven samen ouders van het kind.

Bij voorkeur werkt Mereo tijdens een gezinsopname met beide ouders, waarbij ook de eventuele nieuwe partners betrokken worden.

Contactgegevens

 

Mereo

Les plats 1

71550 Cussy en Morvan

France

 

Petra Knol

+ 31 (0)6 16 75 01 01

 

e-mail:

contact@mereo.nl