Mereo is ontstaan vanuit de wens om iets te betekenen voor tieners, kinderen èn ouders. Het eerste wat we deden was gezinsopnames aanbieden. Op den duur bleek dat er soms meer tijd en ruimte nodig om de gezinsleden te leren hoe ze weer gezond met elkaar konden omgaan. Van daaruit ontstond ons systeemtraject.

Er bestaan situaties waarin het lijkt of ouders hun kind niet kunnen geven wat nodig is, maar waarbij ook hulpverlening in Nederland geen raad weet met het kind. Wij vinden dat juist ouders de beste mogelijkheid hebben om hun kind positief te beïnvloeden. Maar als eerdere hulp niet het gewenste effect heeft gehad kan dat ingewikkeld zijn. De ouders zijn moe, de kinderen zijn al wat ouder en de gedragsproblemen zijn groter. In de film Rotjochies is duidelijk te zien hoe groot het aandeel van opvoeding kan zijn in de problematiek van jongeren. In zulke gevallen kan het systeemtraject van Mereo een uitkomst zijn. De insteek daarvan is gelijk aan die van de gezinsopnames, maar bij het systeemtraject wordt meer tijd en ruimte genomen om de bron van het probleemgedrag boven tafel te krijgen en te werken aan een nieuwe, gezonde samenwerking.

 

 • "Ik leer hier naar mezelf kijken."
  – Ouder –
 • "Na drie jaar hulp zie ik nu opeens verandering."
  – Sibren –
 • "We leren als ouders meer op één lijn te zitten."
  – Mark en Tineke –
 • "Alleen maar respect voor hoe jullie het doen en hoe alles reilt en zeilt."
  – Brigitte –

Systeem = kind + opvoeder

Het systeemtraject is voor kinderen en hun ouder(s). Samen verblijven ze een periode bij Mereo. Daar krijgen ze behandeling, we helpen ze ontdekken wie ze zelf zijn en hoe ze zelf keuzes kunnen maken. We leren ze verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag en hoe ze hun gedrag constructief kunnen inzetten om iets te bereiken.

Vaak is het probleemgedrag van een jongere de reden om hulp te zoeken. En ja, de jongere maakt zelf verkeerde keuzes. Maar zonder de hulp van hun ouders is het vaak onmogelijk om zelf te veranderen en dingen anders te gaan doen. Daarom zijn ouders gedurende het hele traject aanwezig, ze werken samen met hun kind.

 

“Onze passie was, en is altijd geweest,
om ouders en kinderen weer samen te brengen. Samen groeien en ontwikkelen, als gezin. Dat kan alleen als ouders en hulpverlening samenwerken.”
– Petra

Aanmelding en intake

Als een jongere wordt aangemeld  bespreken we met elkaar hoe Mereo kan helpen. We overleggen tijdens een intakegesprek wat de meest passende vorm is: een systeemtraject of een gezinsopname. Als het een systeemtraject wordt, bepalen we ook hoe lang het traject precies zal duren en we plannen met elkaar wanneer het begint.

Voor een aanmelding is altijd een verwijzer nodig, zoals een wijkteam, gezinsvoogd, jeugdreclasseerder of huisarts. Aanmeldingen verlopen via het contactformulier.

Na afloop

Tijdens het systeemtraject wordt er aan gewerkt dat het kind (weer) thuis kan wonen. Na het traject blijven we een tijd betrokken om de thuissituatie te begeleiden en te helpen om de geleerde veranderingen vast te houden. Die nazorg kan ook betekenen dat we helpen bij gesprekken met andere betrokkenen of school.

Lees meer over onze visie op opvoeden en jeugdzorg.

Blogs