Opvoedproblemen, scheidingen en veranderingen in de maatschappij zorgen dat veel gezinnen uit elkaar dreigen te vallen en tieners uit huis worden geplaatst. Het gezin, ooit de hoeksteen van de maatschappij, bevindt zich in zwaar weer.

Mereo biedt daarom kortdurende intensieve gezinsopnames van vijf dagen. Het hele gezin komt naar een omgeving waar voldoende rust en ruimte is om de volledige focus op zichzelf te leggen.

Gedurende de dag is er begeleiding die erop gericht is om de ingesleten patronen en mechanismen zichtbaar te maken (inzichtverlening). Die patronen worden met het gezin besproken, zodat er meteen kan worden begonnen met het doorbreken ervan en daarbij nieuw gedrag eigen gemaakt kan worden.

 • "De afgelopen vijf dagen is ons meer geleerd dan de afgelopen drie jaar door andere instanties. Zeker aan te raden voor gezinnen die ook problemen ervaren met de opvoeding van de kinderen."
  – ouders –
 • "Naast de theorie en opdrachten, was er voldoende tijd om zelf situaties te oefenen en was er voldoende ruimte om als gezin te kunnen ontspannen."
  – Jeroen –
 • "Elk kind wordt geboren met een gebruiksaanwijzing aan de binnenkant van de buik. De taak van de opvoeder is om het kind te leren om voor te lezen uit eigen werk."
  – Petra Knol –
 • "Ik voel me krachtiger om me niet meer te laten manipuleren door ongewenst gedrag."
  – Stefanie –

Elk gezin met opvoedingsvragen komt in aanmerking voor een gezinsopname. We vinden dat iedereen de tijd en aandacht verdient om thuis tot een stabiele en veilige plek te maken. Hoe groot of hoe klein jouw opvoedingsvraag ook is; je bent van harte welkom bij ons. In principe zijn er twee situaties waar wij geen gezinsopname kunnen bieden.

 • Gezinnen waarbij de enige opvoeder ernstige psychiatrische problemen heeft die niet onder controle zijn.
 • Gezinnen waarbij de enige opvoeder ernstige problemen met verslaving heeft die niet onder controle is.

Waar is de gezinsopname?

De keuze maken voor een gezinsopname, betekent de eerste stap naar een gezamenlijke verandering. Je stapt met het hele gezin uit de vertrouwde omgeving om met niets anders bezig te zijn dan jezelf en elkaar. Mereo heeft op het platteland in Friesland een oude woonboerderij waar dat perfect kan. Bij ons is er heel veel ruimte en tijd om, zonder afleiding, met elkaar aan de slag te gaan waardoor verandering, verbetering, samenwerking en individuele processen sneller op gang komen. In korte tijd kan daardoor veel meer bereikt worden dan thuis het geval zou zijn.

Wat kun je bereiken in vijf dagen?

We begrijpen dat het moeilijk is om erop te durven vertrouwen dat een training van vijf dagen kan helpen bij veranderingen in je gezin. Toch zien we het constant gebeuren.

We zetten een proces in gang waarbij ieder gezinslid het eigen gedrag en de eigen verantwoordelijkheden gaat onderzoeken. Door bewustwording, inzicht, zelfreflectie en de bereidheid om de verandering te oefenen, kun je in korte tijd veel bereiken. Hoe mooi is het als iedereen verantwoordelijkheid neemt voor de verandering van het eigen gedrag én daarmee positieve invloed heeft op het hele gezin?

Waarom worden er video-opnames gebruikt?

De eerste dag beginnen we met het filmen van het ontbijt. Deze beelden bespreken we gezamenlijk. We maken het gedrag en de onderliggende patronen zichtbaar aan de hand van wat we zien. Door te filmen word je bewust van je eigen houding en communicatie.

Door deze bewustwording leren we je een andere inbreng in het gezin te geven en te herkennen wat jullie van elkaar nodig hebben. Gedurende de week maken we meerdere opnames. Alle opnames die worden gemaakt krijgen jullie mee naar huis en worden door ons vervolgens vernietigd. We delen ze met niemand anders. Er hangen geen vaste camera’s in het huis.

Wat is het programma?

Elk gezin is uniek, ieder mens is uniek. Het programma ligt dan ook niet vast maar wordt afgestemd op de behoefte en de hulpvraag van het gezin. We kijken, luisteren en spelen in op wat er gebeurt tussen de gezinsleden. Het doel van het programma is dat we je bewust maken van eigen gedrag en inzicht geven in de onderlinge communicatie. We bieden handvatten om dit gedrag te veranderen. Het programma biedt een aantal vaste onderdelen zoals het gezinsgesprek en het filmen van het ontbijt.

Wat gebeurt er daarna?

Na vijf dagen intensieve begeleiding is het tijd om naar huis te gaan. Oude patronen komen misschien weer naar boven en alledaagse bezigheden zorgen er soms voor dat je vergeet wat je geleerd hebt. Dat kan confronterend en spannend zijn. Om jullie daar bij te helpen bieden we ongeveer zes maanden nazorg. We komen bij jullie thuis. We ondersteunen het hele gezin bij het proces dat tijdens de gezinsopname in gang is gezet en helpen je om dit voort te zetten.

Aanmelding en intake

Als een gezin wordt aangemeld  bespreken we met elkaar hoe Mereo kan helpen. We overleggen tijdens een intakegesprek wat de meest passende vorm is: een gezinsopname of een systeemtraject. We plannen ook met elkaar wanneer de hulp begint.

Voor een aanmelding is altijd een verwijzer nodig, zoals een wijkteam, gezinsvoogd, jeugdreclasseerder of huisarts. Aanmeldingen verlopen via het contactformulier.

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen.

contact