Mereo betekent: door eigen verdienste verkregen. 

Elke verandering bij jezelf komt omdat je er voor kiest te willen veranderen.
Wat een ander ook aanbiedt, de keuze om er iets mee te doen maak je zelf.
Elke verandering is een verdienste van jezelf.

“Als jij het niet weet, gaat
een ander je leven bepalen.”

Petra is de oprichtster van Mereo. Zij werkte destijds al jaren in de jeugdzorg als jeugdbeschermer, gezinsvoogd en bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling. In 2011 is zij Mereo begonnen vanuit de innige wens om relaties tussen ouders en kinderen te herstellen.

“Je hoeft het niet alleen te doen,
maar je moet het wel zelf doen.”

Renske is orthopedagoog en betrokken bij de systeemtrajecten of gezinsopnames en de nazorg in Nederland. Daarnaast studeert ze Nederlandse gebarentaal. Haar missie is om gezinnen beter te laten functioneren en de inzichten van Mereo ook te delen met gezinnen waarin gebarentaal een rol speelt.

“Als iedereen het een goed idee vindt,
moeten we het gewoon doen.”

Wicher houdt zich bezig met alles wat achter de schermen geregeld moet worden. Hij studeerde klinische- en ontwikkelingspsychologie en werkte vervolgens een aantal jaar in de jeugdzorg als jeugdbeschermer en gezinsvoogd, gedragswetenschapper en uiteindelijk regiomanager. Sinds 2015 is hij zakelijk directeur van Mereo. Ook hij is bekwaam in Nederlandse Gebarentaal.

Hier staat Mereo voor

Mereo is een kleinschalige zorgaanbieder. Dat staat garant voor flexibiliteit en creativiteit. Iedereen die in zorg komt bij Mereo wordt met volle aandacht behandeld. Voor alle kinderen, jongeren en ouders ontwikkelt Mereo een specifieke en passende kijk op de problematiek. Een ieder krijgt een persoonlijk advies, vanuit onze eigen methodiek. Deze methodiek wordt gekenmerkt door een nadruk op verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag en voor de gevolgen van dat gedrag.

Mereo biedt hulpverlening maar ziet zichzelf liever als een inzichtverlener. Wij handelen vanuit de overtuiging dat verandering begint bij jezelf en dat het aan mensen zelf is om stappen te zetten die leiden tot verandering.

Wij geloven dat alleen intrinsieke motivatie genoeg kracht heeft om verandering te bereiken. Intrinsieke motivatie ontstaat wanneer mensen zien wat het probleem is en wat hun aandeel aan dat probleem (en dus de oplossing) is. Het is voor mensen niet voldoende om te horen wat het probleem is, ze moeten het zelf ontdekken. 

Bijna iedereen weet wel wat hij of zij wil veranderen, maar mensen maken de ander te vaak verantwoordelijk als dat niet lukt. Mereo helpt zowel ouders als kinderen om bij zichzelf te komen en vanuit zichzelf andere keuzes te maken voor gezonder en effectiever gedrag. Wie wil dat de situatie verandert, moet beginnen zichzelf te veranderen.

In onze blogs en artikelen lees je meer over de visie en werkwijze van Mereo

Kwaliteit van zorg

Mereo hecht grote waarde aan het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg. Doordat wij een kleine en overzichtelijke organisatie zijn, is de samenwerking eenvoudig en flexibel. Het aantal gezinnen is overzichtelijk, dus niemand raakt kwijt in de archiefkasten.

Wij zijn een Nederlandse zorgaanbieder en voldoen aan de kwaliteitseisen die worden gesteld aan zorgaanbieders in de jeugdzorg. Hiervoor hebben wij een HKZ-certificering. Mereo valt onder de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en is verplicht om calamiteiten tijdens de hulpverlening te melden. Omdat ouders samen met hun kind(eren) op de locatie van Mereo komen blijven ouders in eerste plaats verantwoordelijk als opvoeders voor het kind. Mereo neemt die rol niet over. We verwelkomen ook graag verwijzers op onze locatie, om openheid en transparantie van het werk van Mereo te bevorderen.

Onmisbare informatie

Wij hebben een aantal documenten met meer gedetailleerde informatie over Mereo.  Neem ze goed door als je gebruik wilt maken van de zorg van Mereo.

privacyreglement Mereo

intern klachtenbeleid Mereo

algemene voorwaarden Mereo