Mereo betekent: door eigen verdienste verkregen. 

Elke verandering bij jezelf komt omdat je er voor kiest te willen veranderen.
Wat een ander ook aanbiedt, de keuze om er iets mee te doen maak je zelf.
Elke verandering is een verdienste van jezelf.

“Als jij het niet weet, gaat
een ander je leven bepalen.”

Petra is de oprichtster van Mereo. Zij werkte destijds al jaren in de jeugdzorg als jeugdbeschermer, gezinsvoogd en bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling. In 2011 is zij Mereo begonnen vanuit de innige wens om relaties tussen ouders en kinderen te herstellen.

“Je hoeft het niet alleen te doen,
maar wel zelf.”

Renske is orthopedagoog en betrokken bij de systeemtrajecten of gezinsopnames en de nazorg in Nederland. Daarnaast studeert ze Nederlandse gebarentaal. Haar missie is om gezinnen beter te laten functioneren en de inzichten van Mereo ook te delen met gezinnen waarin gebarentaal een rol speelt.

“Als iedereen het een goed idee vindt,
moeten we het gewoon doen.”

Wicher houdt zich bezig met alles wat achter de schermen geregeld moet worden. Hij studeerde klinische- en ontwikkelingspsychologie en werkte vervolgens een aantal jaar in de jeugdzorg als jeugdbeschermer en gezinsvoogd, gedragswetenschapper en uiteindelijk regiomanager. Sinds 2015 is hij zakelijk directeur van Mereo. Ook hij is bekwaam in Nederlandse Gebarentaal.

“Je kunt pas iets oplossen als je weet wat het probleem is.”

Anna is een contextueel geschoolde orthopedagoog die zowel betrokken is bij de gezinsopnames, als bij het dagelijkse bestuur van Mereo. Anna kan de Nederlandse gebarentaal, is ervaringsdeskundige op het gebied van meertalig opvoeden, hoogbegaafdheid en de verbinding tussen doven, slechthorenden en hun families.

Hier staat Mereo voor

Mereo is een kleinschalige zorgaanbieder. Dat staat garant voor flexibiliteit en creativiteit. Iedereen die in zorg komt bij Mereo wordt met volle aandacht behandeld. Voor alle kinderen, jongeren en ouders ontwikkelt Mereo een specifieke en passende kijk op de problematiek. Een ieder krijgt een persoonlijk advies, vanuit onze eigen methodiek. Deze methodiek wordt gekenmerkt door een nadruk op verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag en voor de gevolgen van dat gedrag.

Mereo biedt hulpverlening maar ziet zichzelf liever als een inzichtverlener. Wij handelen vanuit de overtuiging dat verandering begint bij jezelf en dat het aan mensen zelf is om stappen te zetten die leiden tot verandering.

Wij geloven dat alleen intrinsieke motivatie genoeg kracht heeft om verandering te bereiken. Intrinsieke motivatie ontstaat wanneer mensen zien wat het probleem is en wat hun aandeel aan dat probleem (en dus de oplossing) is. Het is voor mensen niet voldoende om te horen wat het probleem is, ze moeten het zelf ontdekken. 

Bijna iedereen weet wel wat hij of zij wil veranderen, maar mensen maken de ander te vaak verantwoordelijk als dat niet lukt. Mereo helpt zowel ouders als kinderen om bij zichzelf te komen en vanuit zichzelf andere keuzes te maken voor gezonder en effectiever gedrag. Wie wil dat de situatie verandert, moet beginnen zichzelf te veranderen.

In onze blogs en artikelen lees je meer over de visie en werkwijze van Mereo

Kwaliteit van zorg

Mereo hecht grote waarde aan het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg. Doordat wij een kleine en overzichtelijke organisatie zijn, is de samenwerking eenvoudig en flexibel. Het aantal gezinnen is overzichtelijk, dus niemand raakt kwijt in de archiefkasten.

Wij zijn een Nederlandse zorgaanbieder en voldoen aan de kwaliteitseisen die worden gesteld aan zorgaanbieders in de jeugdzorg. Hiervoor hebben wij een HKZ-certificering. Mereo valt onder de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en is verplicht om calamiteiten tijdens de hulpverlening te melden. Omdat ouders samen met hun kind(eren) op de locatie van Mereo komen, blijven ouders in eerste plaats verantwoordelijk als opvoeders voor het kind. Mereo neemt die rol niet over. We verwelkomen ook graag verwijzers op onze locatie, om openheid en transparantie van het werk van Mereo te bevorderen.

Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing. De manier waarop we dat georganiseerd hebben kunt u lezen in ons (interne) klachtenbeleid, die van deze pagina te downloaden is.

Wanneer u de klacht liever niet (eerst) direct met Mereo bespreekt, is er ook de mogelijkheid om contact op te nemen met Klachtenportaal Zorg. Dat is onafhankelijke organisatie Klachtenportaal Zorg waarbij Mereo is aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen. Via www.klachtenportaalzorg.nl kunt u een klacht indienen of contact opnemen om te overleggen over de mogelijkheden om een probleem op te lossen.

Onmisbare informatie

Wij hebben een aantal documenten met meer gedetailleerde informatie over Mereo.  Neem ze goed door als je gebruik wilt maken van de zorg van Mereo.

privacyreglement Mereo

intern klachtenbeleid Mereo

algemene voorwaarden Mereo

Vertrouwenspersoon

Werken aan jezelf en je rol in het gezin is confronterend en kan veel losmaken. Ook als het moeilijk is zet Mereo zich in voor een goede samenwerking. We moedigen het aan om het te noemen als er iets dwars zit- wat het ook is – zodat we het er met elkaar over kunnen hebben. Toch kan het ook voorkomen dat er onderwerpen zijn die je wel graag zou willen bespreken, maar niet met iemand van Mereo zelf. Hiervoor hebben we een samenwerking met het JeugdStem. Dat is de nieuwe naar van het Advies- en Klachtenpunt Jeugd (AKJ). Vanuit JeugdStem is er een vertrouwenspersoon beschikbaar, die een luisterend oor kan bieden als je wilt praten over de hulpverlening van Mereo. De vertrouwenspersoon van Jeugdstem:
• geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;
• ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg;
• geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg;
• draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg.

Marja de Bor is de vertrouwenspersoon die vanuit JeugdStem is gekoppeld aan Mereo. Zij werkt niet voor Mereo en ze is onafhankelijk van Mereo. Gesprekken met haar zijn vertrouwelijk, tenzij je met haar afspreekt dat zij (of jullie samen) erover in gesprek gaan met Mereo. Een paar keer per jaar komt Marja bij Mereo op bezoek en op die momenten kun je haar ook spreken. Weet je van tevoren al dat je graag wilt dat Marja tijdens de gezinsopname langskomt? Maak dan vooraf alvast een afspraak met haar daarover. Je kunt gemakkelijk contact met haar opnemen:

mobiele telefoon 06 – 41 66 51 63
vaste telefoon 088 – 555 1000 (gratis)
email bor@zorgbelang-fryslan.nl
chat via www.jeugdstem.nl
(let even op de openingstijden van de chat)

 

Aanvullende informatie over het werk van het AKJ vind je op www.akj.nl. Je kunt ook de onderstaande folders bekijken.

Algemene AKJ-folder

AKJ-folder voor kinderen

AKJ-folder voor jongeren

AKJ-folder voor ouders