Mensen worden ouders op het moment dat ze een kind verwachten. Alle ouders hebben, in beginsel, de intentie om goed voor hun kind te zorgen. De manier waarop ze dit doen kan echter heel verschillend zijn en ouders onderling kunnen daar ook over van mening verschillen.

Daarnaast is het belangrijk om te beseffen dat niet alleen ouders voor hun kinderen zorgen, maar dat kinderen andersom ook voor hun ouders zorgen. Dit gaat vaak heel ongemerkt en onbewust. Net als dat er opvoedingsstijlen bestaan, zijn er ook verschillende manieren waarop kinderen voor hun ouders kunnen zorgen.

We noemen dat parentificatie. Het woord komt voort uit het Engelse ‘parent’, een woord voor ouder. Wij onderscheiden vier verschillende parentificaties. In de komende tijd willen we ze graag uitgebreid met jullie delen.

In welke herkennen jullie iets van je eigen opvoeding of zie je terug in de opvoeding van jullie kinderen? Het kan soms confronterend zijn om te lezen waar jouw eigen valkuilen kunnen liggen, maar erkenning is de eerste stap naar verbetering. Dus veel leesplezier!

Heb je hulp nodig? Neem dan gerust contact met ons op. Daar zijn we voor.